Danh mục blog

Tại Rặng Núi Cuồng Điên (phần 2) - H. P. Lovecraft - Truyện Đọc Online

Tại Rặng Núi Cuồng Điên (phần 2) - H. P. Lovecraft - Truyện Đọc Online

14/02/2024

Giới thiệu chung   Tiêu đề truyện gốc: At the Mountains of Madness Năm xuất bản lần đầu: 1931 Dịch tiếng Việt bởi: Nguyễn Thành Long Bản quyền bản dịch: Sách Bookism --- Đọc truyện: Tại Rặng Núi Cuồng Điên CHƯƠNG I (phần 2) Chặng cuối của hành trình mới rực rỡ và kích thích trí tưởng tượng làm sao. Những chóp...

Tại Rặng Núi Cuồng Điên (phần 1) - H. P. Lovecraft - Truyện Đọc Online

Tại Rặng Núi Cuồng Điên (phần 1) - H. P. Lovecraft - Truyện Đọc Online

08/01/2024

Giới thiệu chung   Tiêu đề truyện gốc: At the Mountains of Madness Năm xuất bản lần đầu: 1931 Dịch tiếng Việt bởi: Nguyễn Thành Long Bản quyền bản dịch: Sách Bookism --- Đọc truyện: Tại Rặng Núi Cuồng Điên CHƯƠNG I Nay tôi buộc phải đăng đàn lên tiếng, bởi lẽ cộng đồng khoa học đã quyết rằng trừ phi được...

Con Mồi Nguy Hiểm Nhất (phần 5) - Richard Connell - Truyện Đọc Online

Con Mồi Nguy Hiểm Nhất (phần 5) - Richard Connell - Truyện Đọc Online

30/05/2023

Giới thiệu chung   Tiêu đề truyện gốc: The Most Dangerous Game Năm xuất bản lần đầu: 1924 Dịch tiếng Việt bởi: Quang Hoàng Bản quyền bản dịch: Sách Bookism --- Đọc truyện: Con Mồi Nguy Hiểm Nhất Phần 5 Khi mặt trời lên, Rainsford, bấy giờ vẫn còn nằm gần khu đầm lầy, bị dựng dậy bởi một âm thanh lạ,...

Con Mồi Nguy Hiểm Nhất (phần 4) - Richard Connell - Truyện Đọc Online

Con Mồi Nguy Hiểm Nhất (phần 4) - Richard Connell - Truyện Đọc Online

25/05/2023

Giới thiệu chung   Tiêu đề truyện gốc: The Most Dangerous Game Năm xuất bản lần đầu: 1924 Dịch tiếng Việt bởi: Quang Hoàng Bản quyền bản dịch: Sách Bookism --- Đọc truyện: Con Mồi Nguy Hiểm Nhất Phần 4 Rainsford vạch bụi rậm mà đi đã được hai tiếng rồi. “Phải thật bình tĩnh, mình phải thật bình tĩnh.” Anh nghiến...

Con Mồi Nguy Hiểm Nhất (phần 3) - Richard Connell - Truyện Đọc Online

Con Mồi Nguy Hiểm Nhất (phần 3) - Richard Connell - Truyện Đọc Online

25/05/2023

Giới thiệu chung   Tiêu đề truyện gốc: The Most Dangerous Game Năm xuất bản lần đầu: 1924 Dịch tiếng Việt bởi: Quang Hoàng Bản quyền bản dịch: Sách Bookism --- Đọc truyện: Con Mồi Nguy Hiểm Nhất Phần 3 Mãi cho đến trưa, Đại tướng Zaroff mới tái xuất hiện, ăn vận một bộ đồ vải tuýp tươm tất gọn gàng...

Con Mồi Nguy Hiểm Nhất (phần 2) - Richard Connell - Truyện Đọc Online

Con Mồi Nguy Hiểm Nhất (phần 2) - Richard Connell - Truyện Đọc Online

25/05/2023

Giới thiệu chung   Tiêu đề truyện gốc: The Most Dangerous Game Năm xuất bản lần đầu: 1924 Dịch tiếng Việt bởi: Quang Hoàng Bản quyền bản dịch: Sách Bookism --- Đọc truyện: Con Mồi Nguy Hiểm Nhất Phần 2 Lúc tỉnh dậy, anh nhìn mặt trời và áng chừng hiện đã là chiều muộn. Giấc ngủ đã ban cho anh nguồn...