Danh mục blog

Tại Rặng Núi Cuồng Điên (phần 5) - H. P. Lovecraft - Truyện Đọc Online

Tại Rặng Núi Cuồng Điên (phần 5) - H. P. Lovecraft - Truyện Đọc Online

20/06/2024

Giới thiệu chung:   Tiêu đề truyện gốc: At the Mountains of Madness Năm xuất bản lần đầu: 1931 Dịch tiếng Việt bởi: Nguyễn Thành Long Bản quyền bản dịch: Sách Bookism --- Đọc truyện: Tại Rặng Núi Cuồng Điên CHƯƠNG II (2) Dẫu vậy, vị giáo sư vẫn quyết định sẽ triển khai một số hoạt động khoan đục quy mô nhỏ...

Tại Rặng Núi Cuồng Điên (phần 4) - H. P. Lovecraft - Truyện Đọc Online

Tại Rặng Núi Cuồng Điên (phần 4) - H. P. Lovecraft - Truyện Đọc Online

16/05/2024

Giới thiệu chung:   Tiêu đề truyện gốc: At the Mountains of Madness Năm xuất bản lần đầu: 1931 Dịch tiếng Việt bởi: Nguyễn Thành Long Bản quyền bản dịch: Sách Bookism --- Đọc truyện: Tại Rặng Núi Cuồng Điên CHƯƠNG II (1) Theo đánh giá của tôi, công chúng đã rất hào hứng khi nhận được các bản tin vô tuyến...

Tại Rặng Núi Cuồng Điên (phần 3) - H. P. Lovecraft - Truyện Đọc Online

Tại Rặng Núi Cuồng Điên (phần 3) - H. P. Lovecraft - Truyện Đọc Online

08/03/2024

Giới thiệu chung:   Tiêu đề truyện gốc: At the Mountains of Madness Năm xuất bản lần đầu: 1931 Dịch tiếng Việt bởi: Nguyễn Thành Long Bản quyền bản dịch: Sách Bookism --- Đọc truyện: Tại Rặng Núi Cuồng Điên CHƯƠNG I (3) Căn cứ phía Nam đã được chúng tôi thiết lập thành công ở tọa độ 86° 7’ vĩ Nam,...

Tại Rặng Núi Cuồng Điên (phần 2) - H. P. Lovecraft - Truyện Đọc Online

Tại Rặng Núi Cuồng Điên (phần 2) - H. P. Lovecraft - Truyện Đọc Online

14/02/2024

Giới thiệu chung:   Tiêu đề truyện gốc: At the Mountains of Madness Năm xuất bản lần đầu: 1931 Dịch tiếng Việt bởi: Nguyễn Thành Long Bản quyền bản dịch: Sách Bookism --- Đọc truyện: Tại Rặng Núi Cuồng Điên CHƯƠNG I (2) Chặng cuối của hành trình mới rực rỡ và kích thích trí tưởng tượng làm sao. Những chóp núi...

Tại Rặng Núi Cuồng Điên (phần 1) - H. P. Lovecraft - Truyện Đọc Online

Tại Rặng Núi Cuồng Điên (phần 1) - H. P. Lovecraft - Truyện Đọc Online

08/01/2024

Giới thiệu chung:   Tiêu đề truyện gốc: At the Mountains of Madness Năm xuất bản lần đầu: 1931 Dịch tiếng Việt bởi: Nguyễn Thành Long Bản quyền bản dịch: Sách Bookism --- Đọc truyện: Tại Rặng Núi Cuồng Điên CHƯƠNG I (1) Tôi nay buộc phải đăng đàn lên tiếng, bởi lẽ cộng đồng khoa học đã quyết rằng trừ phi...