Quái vật Frankenstein là ai?

Quái vật Frankenstein là một nhân vật hư cấu, lần đầu xuất hiện trong tiểu thuyết Frankenstein; or, The Modern Prometheus xuất bản n...

Top 10 truyện du hành thời gian hay nhất

Du hành thời gian là một công việc đầy mạo hiểm. Có khả năng bạn sẽ gây ra các nghịch lý, làm thay đổi hoàn toàn diện mạo thế giới, ...

5 nghịch lý du hành thời gian “khó nhằn” nhất thế giới

Các nghịch lý du hành thời gian thường được chia thành hai loại, bao gồm 1) Nghịch lý vòng lặp (một vòng lặp nguyên nhân – hậu quả k...


1 2 3 4 16