Danh mục series: tác giả khoa học viễn tưởng nổi tiếng

Ngày: 05/05/2018 lúc 22:23PM

Khoa học viễn tưởng là một dòng văn rất lâu đời, và bởi thế nên lẽ dĩ nhiên đã có rất nhiều tác giả góp mặt vào đóng góp xây dựng nó. Nếu là người mới làm quen với dòng văn này thì có lẽ bạn sẽ rất dễ bị choáng. Nhưng khỏi lo! Bookism bọn mình đã có sẵn một series bài viết về những tác giả Sci Fi nổi tiếng để bạn theo dõi:

Nguyễn Long