Danh mục series: phim viễn tưởng nổi bật

Ngày: 01/05/2018 lúc 11:45AM

Mặc dù là trang chuyên về truyện, nhưng bọn mình cũng rất say mê môn nghệ thuật thứ bảy này. Chính vì lẽ đó, Bookism bọn mình quyết định sẽ dành thời gian đầu tư cho một series giới thiệu phim viễn tưởng đến cho các bạn. Bởi vì series hiện mới đang trong quá trình xây dựng, thế nên link bài sẽ được cập nhật thêm sau:

Nguyễn Long