Elon Musk là ai: tóm lược thân thế, sự nghiệp

Elon Musk hiện đang là một trong những ngôi sao sáng nhất trong giới khoa học công nghệ. Không chỉ giúp thúc đẩy sự nghiệp khai phá vũ trụ của...