[REVIEW] Phim Westworld (Season 2 Tập 10) – Thế Giới Viễn Tây

Tập 10 season 2 của Westworld, The Passenger, mang lại cảm giác như đây là sự kết thúc của một hồi truyện. Khó có thể nói câu chuyện...

[REVIEW] Phim Westworld (Season 2 Tập 9) – Thế Giới Viễn Tây

Tập 9 season 2 Westworld, Vanishing Point, là câu chuyện về hai người cha khác hẳn nhau. Một là cha của một cô con gái thật và là ch...

[REVIEW] Phim Westworld (Season 2 Tập 8) – Thế Giới Viễn Tây

Trong tập phim tuần này, Kiksuya, Westworld kể lại câu chuyện của Ghost Nation, một trong những phe phái ít được chú trọng nhất tính...


1 2 3 4 16