[REVIEW] Tiểu thuyết Vợ Người Du Hành Thời Gian (The Time Traveler's Wife) - Audrey Niffenegger

Vợ Người Du Hành Thời Gian là một tác phẩm hết sức nổi tiếng, được nhiều người ca ngợi. Nhưng thực sự thì nó hay đến mức nào? Cùng B...

[REVIEW] Tiểu thuyết Bí Kíp Quá Giang Vào Ngân Hà – Douglas Adams

Bí Kíp Quá Giang Vào Ngân Hà, hay như tên gốc là The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, là một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hài hư...

[REVIEW] Cò súng Tử thần (Trigger Mortis) – Anthony Horowitz

Cò súng Tử thần, hay như tên gốc là Trigger Mortis, mà Nhã Nam mới xuất bản là cuốn mới nhất trong series về chàng siêu điệp viên ng...


1 2 3 8