[REVIEW] Tiểu thuyết Bí Kíp Quá Giang Vào Ngân Hà – Douglas Adams

Bí Kíp Quá Giang Vào Ngân Hà, hay như tên gốc là The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, là một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hài hư...

[REVIEW] Tiểu thuyết Người về từ Sao Hỏa (The Martian) – Andy Weir

Người về từ Sao Hỏa, tức The Martian, là một trong những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nổi bật nhất thời gian vừa qua, đồng thời c...

[REVIEW] Xứ cát (Dune) - Frank Herbert

Xứ cát, tức Dune, là một trong những tác phẩm khoa học viễn tưởng nổi tiếng nhất mọi thời đại. Có người thậm chí còn ví nó như Chúa ...


1 2 3 5