(0)

Cùng về quá khứ với tranh ảnh Sci Fi từ những năm 1970!

Để đoán định tương lai, chúng ta phải nhìn lại quá khứ, mặc dù quá khứ đôi khi hơi… kì khôi. Bước vào 2017, cùng nhau nhìn lại những gì người thời thập niên 70 mường tượng về tương lai nhé.

Ảnh: 70s Sci-Fi Art

Ảnh: 70s Sci-Fi Art

Ảnh: 70s Sci-Fi Art

Ảnh: 70s Sci-Fi Art

Ảnh: 70s Sci-Fi Art

Ảnh: 70s Sci-Fi Art

Ảnh: 70s Sci-Fi Art

Ảnh: 70s Sci-Fi Art

Ảnh: 70s Sci-Fi Art

Ảnh: 70s Sci-Fi Art

Ảnh: 70s Sci-Fi Art

Long Nguyen dịch (theo Tor)
Credit ảnh nền: 70s Sci-Fi Art

P/S: Bookism đang trong quá trình xuất bản cuốn "Trạm tín hiệu số 23," một tác phẩm sci fi chiến tranh vũ trụ kiêm tâm lý sâu sắc của tác giả bestsellers Hugh Howey. Tìm hiểu thêm về tác phẩm tại đây:


các bài liên quan