(0)

31 poster xưa sẽ khiến bạn BUỘC Phải cầm sách lên

Từ poster của Maurice Sendak cho đến Keith Haring, một bài tổng hợp những poster cổ động đọc truyện sách thú vị nhất!

Maurice Sendak, 1979

Maurice Sendak, 1989

Maurice Sendak, 1985

Keith Haring, 1985

William Steig, 1972

Edward Gorey, 1979

Chris Van Allsburg, 1990

Chris Van Allsburg, 1983

Ezra Jack Keats, 1965

Emily Arnold McCully, 1969

1910

Anita Lobel, 1977

Elizabeth Tyler Wolcott, 1949

Khoảng năm 1920

Thư viện Quốc hội, 1941

Thư viện Quốc hội, 1939

1959

Gregg Arlington, 1936-1940

V. Donaghue, 1940

Thư viện Quốc hội, 1961

Hiệp hội Thư viện Mỹ, 1987

Hiệp hội Thư viện Mỹ, 1921

Sadie Wendell Mitchell, “Dig,” 1909

ALA READ, 1987

ALA READ, 1990

Gerard Dowe, 1950

1957

Paul Rand, 1958

Noel Fontanet, 1920

Jessie Willcox Smith, 1924

Helen Sewell, 1941

Long Nguyen dịch (theo Literary Hub)
Credit ảnh nền: Literary Hub

P/S: Bookism vừa mới xuất bản cuốn "Trạm tín hiệu số 23," một tác phẩm sci fi chiến tranh vũ trụ kiêm tâm lý sâu sắc của tác giả bestsellers Hugh Howey. Tìm hiểu thêm về tác phẩm tại đây:


các bài liên quan