(0)

17 vấn đề chỉ mọt sách mới hiểu

Đọc sách là một thói quen tốt. Nhưng mà lắm khi nhiều cái "tốt" quá nó lại gây hại. Và những cái "hại" của việc đọc sách nó rất là... kì cục.

1. Chọn quyển tiếp theo để đọc.

Nguồn: 20th Century Fox

2. Sướng run người khi biết sách sắp thành phim, nhưng đến rạp thì thất vọng ê chề.

Nguồn: UPN

3. Và sau đó gặp đứa khen phim hay.

Nguồn: Universal Pictures

4. Ngồi chờ mốc mặt đến khi ra phần tiếp theo của series truyện.

Nguồn: 20th Century Fox

George Martin ơi, bác có đang đọc bài này không -_-

5. Hết chỗ để sách.

Nguồn: ABC

6. Đang đọc thì bị làm phiền.

Nguồn: Warner Bros. Home Entertainment

7. Cho bạn mượn sách, và khi trả thì nát bươm.

Nguồn: Walt Disney

8. Hoặc là một đi không trở lại luôn.

Nguồn: Comedy Central

9. Bị kêu là đọc quá nhiều.

Nguồn: Warner Bros.

10. Rơi mất bookmark nên chẳng còn biết đọc đến đâu rồi.

Nguồn: New Line Cinema

11. Chọn sách mang cùng khi đi du lịch.

Nguồn: 20th Century Fox

12. Đi chơi mua quá nhiều sách, xong chẳng hiểu khiêng về kiểu gì.

Nguồn: NBC

13. Chuyển nhà là chết mệt.

Nguồn: Walt Disney

14. Mải đọc quên ăn quên ngủ.

Nguồn: Walt Disney

15. Bị người khác tiết lộ kết truyện.

Nguồn: 20th Television

16. Hay thậm chí là lộ kết cả một series luôn.

Nguồn: Warner Bros.

17. Nhân vật mình thích bị chết.

Nguồn: New Line Cinema